Obrácená strana Měsíce

Obrácená strana je místo ležící v komunikačním stínu bez možnosti spojení s ostatními lidmi. Člověk na obrácené straně netouží po informacích, názorech, zábavě nebo vědeckém úhrnu, touží po prosté přítomnosti druhého člověka. Literární text je jednou ze vzrušujících možností, kterak přinášet lidskou výpověď i z obrácené strany.

Vydaná čísla OSM v roce 2020

PDF verzi magazínu si můžete stáhnout kliknutím na ikonu obálky zvoleného čísla.

Obrácená strana Měsíce / Literární časopis vydávaný v Ostravě nakladatelstvím Graphic House, s.r.o.
V. ročník / v celkovém pořadí číslo 14 / v Ostravě 23. 4. 2020 / Redakce: Petr Hruška a Ivo Kaleta